Svi naši proizvodi su prošli analize ovlaštenih laboratorija o mikrobiološkoj ispravnosti proizvoda u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu ("Službeni Glasnik BiH" broj: 11/13, 79/16 i 64/18) kao i analize o teškim metalima i nutritivnom sastavu proizvoda.  

Analiza ovlaštene laboratorije za Kapsule od srijemuša

Analize za kapsule od Srijemuša

       analiza za kapsule od srijemuša

Ono što posebno treba naglasiti jeste da svaki proizvod najprije treba ispitati da li u sebi sadrži teške metale s obzirom da ih u zemlji ima sve više, a to se naročito odnosi na olovo, arsen, živu i kadimij. Ovo naročito treba ispitati kada se radi o proizvodima od ljekovitog, divljeg bilja, te su stoga naši proizvodi ispitani i na te izuzetno važne otrove. 

 

Analiza za Biljne kapi od Srijemuša