U čemu se krije jedinstvenost naših proizvoda?

Jedinstvenost naših proizvoda leži upravo u posebno osmišljenom tehnološkom procesu proizvodnje kako bi se stabilizovali najvažniji hemijski spojevi biljke Srijemuš (alicin i alin), te su na taj način sačuvani svi ljekoviti sastojci ove vrhunske divlje biljke. Sa ovako osmišljenom tehnologijom smo uspjeli dobiti vrhunske proizvode od Srijemuša koji u sebi sadrže upotpunosti stabilizovani alicin koji je najzaslužniji za njegovu ljekovitost.

 

Srijemus La Vita

 

Tehnološki postupak je složen i skup, ali samo na taj način se mogu dobiti kompletno sačuvani svi ljekoviti sastojci biljke, tako da naši proizvodi upotpunosti mogu zamjeniti svježu biljku što je naročito važno za period godine kada Srijemuša nema u prirodi.

Kompletan proizvodni postupak pogledajte i na videu 

 

 

Proizvodni proces započinje od samog trenutka branja tako što se istog momenta od berbe biljke svjež Srijemuš brzo zamrzava posebnim postupkom suvog leda, zatim se zamrznuti sadržaj sortira i rasporjeđuje u liofilizator koji u zamrznutom stanju na -40C dehidrira vodu iz biljke. Nakon toga se pristupa kriomljevenju, ekstrakciji i kapsuliranju.

 

Kapsule od Srijemuša

 

Na ovaj način je potpuno onemogućen dodir svježe biljke sa toplotom i vazduhom jer Srijemuš od momenta branja gubi sva ljekovita svojstva u dodiru sa kiseonikom i toplotom. Proizvodnja je kompletno zatvoren proces kako bi se onemogućilo isparavanje ljekovitih sastojaka srijemuša, tj. alicina i ahoina.

 

Srijemus La Vita

 

Šta je liofilizacija?

Liofilizacija

Dehidriranje proizvoda u zamrznutom stanju. Primjenjuje se za dehidriranje materijala osjetljivog na toplotu, a radi očuvanja strukture bjelančevina, biološki aktivnih sastojaka i živih mikrobnih ćelija.

Materijal se prvo ohladi na temperaturi između do –40 °C, a zatim se voda uklanja sublimacijom u visokom vakumu. Temperatura sušenja polako se povećava sa smanjenjem udjela vode u materijalu, da bi na kraju dostigla najviše 30 do 40 °C. Na ovaj način biljka praktično očuva svoju strukturu i oblik, hemijski sastav, biološko-fiziološka i senzorna svojstva (boja, miris, ukus).

Srijemus La Vita

 

Biohemijski profil liofiliziranog ekstrakta je gotovo jednak profilu izvorne svježe biljke, ali mnogo koncentrovaniji zbog uklonjene vode. Drugim riječima,naučne studije potvrđuju da je liofilizirani biljni materijal vrlo koncentrovana verzija svježe biljke ili namirnice, a pri tome, liofilizirani ekstrakti imaju i najbolju bioraspoloživost (iskorištenost ljekovitih sastojaka u organizmu).

Standardne komercijalne metode koje se koriste za sušenje biljnog materijala mogu uništiti važne biološki aktivne komponente te promijeniti osjetljivu biohemijsku ravnotežu. S druge strane, istraživanja pokazuju da se liofilizacijom štiti učinkovitost, biohemijski integritet i enzimatska aktivnost prisutnih biološki aktivnih komponenti u biljkama.

 

Srijemus La Vita

 

S obzirom na snažan uticaj liofilizaranih biljnih komponenti srijemuša u proizvodima Srijemuš La Vita sa zadovoljstvom možemo reći da smo proizveli ekstrakt srijemuša koji je koncentrovaniji oblik svježe biljke. Na taj način smo omogućili da tokom cijele godine imamo proizvode od Srijemuša koji u svemu odgovaraju svježoj biljci, s tim što su koncentrovaniji oblik jer je izolovana voda, te tako jedna kapusla ima istu vrijednost kao da ste pojeli do 10-ak svježih listova srijemuša, što je sasvim dovoljna dnevna nutritivna vrijednost za preventivno čišćenje krvi i održavanje kompletnog zdravlja uopšte.